Docker: Cara Package Application NodeJS

Fail yang diperlukan:

- Dockerfile
- server.js
- package.json
- docker-compose.yml

Copy code dibawah ini pada fail Dockerfile

FROM node:13-alpine

WORKDIR /app

COPY package.json package-lock.json ./

RUN npm install

COPY . .

EXPOSE 3001

CMD npm run start.dev

Copy code dibawah ini pada fail server.js

'use strict'

const express = require('express')

const { PORT = '3001' } = process.env
const app = express()

app.use((req, res, next) => {
 res.send('Hello guys')
})

app.listen(PORT)

Copy code dibawah ini pada fail package.json

{
 "main": "index.js",
 "scripts": {
  "start": "node index",
  "start.dev": "nodemon"
 },
 "dependencies": {
  "express": "^4.16.2"
 },
 "devDependencies": {
  "nodemon": "^1.14.12"
 }
}

Kemudian build docker image

$ docker build -t nodeapp:v1 .

Jika anda mahu menggunakan Docker Compose:

version: '3'
services:
 app:
  image: nodeapp:v1
  volumes:
   - .:/app/
  ports:
   - "3001:3001"

Belajar DevOps: Simple CD menggunakan Github Action

Tutorial dibawah ini adalah cara saya mengemaskini halaman landing page farizizwan.com dengan mengautomasikan deployment source code terbaru menggunakan Github Action.

Ia adalah simple CD pipeline dimana ia cuma akan melakukan action berikut:

 • Akses ke server farizizwan.com yang di host di AWS Lightsail menggunakan SSH protocol.
 • Melakukan git pull untuk mengemaskini source code.

Script ditulis didalam YML format seperti dibawah

name: CICD

on: [push,pull_request]
jobs:
 push:
  runs-on: ubuntu-latest
  steps:
   ##########################################
   #
   # Update source code on farizizwan.com server
   #
   ##########################################
   - name: Git pull
    uses: fifsky/[email protected]
    with:
     command: |
      cd /home/public_html/farizizwan.com/ && git pull origin master
     host: ${{ secrets.HOST }}
     user: ${{ secrets.USER }}
     key: ${{ secrets.PRIVATE_KEY }}

Gist: https://gist.github.com/malikperang/cf3b7481cd512e4f73ea02e70fee3db4

Contoh Deployment Script 1


Untuk menetapkan / menambah Action Secret pergi ke https://github.com/<nama_repo_anda>/settings/secrets/actions

secret

Memahami Github Action Syntax pada YML script

on = script secara automatik akan running apabila ia mengesan action push atau pull request seperti yang dinyatakan.
jobs = ini adalah pipeline yang akan menjalankan kerja-kerja yang kita nyatakan.Ia akan running secara parallel atau sequential.

contoh anda akan mempunyai kerja-kerja Unit Test didalam CI pipeline, anda boleh buat begini

Sequential
jobs:
      unit_test:
        - name: Checkout Source Code
        - name: Running Unit Test Integration
      deploy_to_staging:
        - name: Checkout Source Code
        - name: Deploy to Staging Server
     deploy_to_production:
        - name: Checkout Source Code
        - name: Deploy to Production Server
Parallel
jobs:
      main_step:
        - name: Checkout Source Code
       - name: Running Unit Test Integration
        - name: Deploy to Staging
        - name: Deploy to Production


jobs.runs-on: Untuk menyatakan OS pilihan apa yang perlu menjalankan Github Action ini. Ia adalah seperti sebuah VM sementara atau runtime sementara yang akan menjalankan kesemua Jobs yang anda nyatakan dalam Github Action script. Jadual dibawah menunjukkan list OS dan mesin yang ditawarkan oleh Github. Anda juga boleh menggunakan server anda sendiri sebagai build runtime. Ia adalah seperti [https://docs.microsoft.com/en-us/azure/devops/pipelines/agents/agents?view=azure-devops&tabs=browser](Azure DevOps Pipeline Agents).
list_agent
steps: Untuk menjalankan tugas-tugas dibawah setiap Jobs yang dicipta. Ia akan berjalan secara sequential.
steps.name : Nama Step.
steps.uses: Anda juga boleh menggunakan semula script-script yang ada didalam Github Marketplace. Seperti contoh diatas saya menggunakan semula script daripada fifsky/ssh-action.
steps.with: Nyatakan parameter yang anda perlu pass pada Step yang dijalankan. Seperti Contoh Deployment Script 1 diatas, saya perlu pass tiga parameter untuk step Git pull yang menggunakan fifsky/ssh-action script iaitu host,user,key. Key adalah Private Key untuk kegunaan akses melalui SSH. Rujuk nota diatas cara untuk menambah secret ini. Manakala command pula adalah command yang anda mahu jalankan setelah berjaya akses ke deployment server.

Ringkasan kelebihan menggunakan Github Action

Saya menggunakan Github Action ini kerana repositori farizizwan.com berada di Github. Memandangkan spesifikasi server adalah minimum jadi saya berkeputusan untuk tidak membuang masa menggunakan Jenkins kerana untuk farizizwan.com hanyalah static HTML landing page dan memerlukan kerja-kerja integrasi yang minimum,justeru saya dapat jimat lebih banyak masa disini.

Ini sahaja perkongsian kali ini, saya akan kongsikan bagaimana hendak menggunakan Azure DevOps Pipeline pula dimasa akan datang.

Sekian,
Terima Kasih
Fariz Izwan Kamaruzzaman
3 March 2021

Rujukan:
https://docs.github.com/en/rest/reference/actions


Copyright © 2020